[1]
เลยวานิชย์เจริญ ส., “การผ่าตัดริดสีดวงทวาร : แบบแผลเปิดและแผลปิดในโรงพยาบาลมหาสารคาม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 471–477, ก.ค. 2018.