[1]
ศิริวงศ์ ส., “รายงานผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่เกิดภาวะพอร์ไฟเรียหลังจากการระงับความรู้สึก”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 499–505, ก.ค. 2018.