[1]
วรรณศรี แ., “การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยหลังรับยาระงับความรูสึกในห้องพักฟื้น”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 23–32, ส.ค. 2018.