[1]
คำภักดี ส., “ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 107–112, ส.ค. 2018.