[1]
แสงกล้า ผ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 3, น. (4), ก.ย. 2018.