[1]
แก้วสิงห์ ป., เอกะวิภาต ภ., ประเสริฐทรง ข., และ ปานนาค ท., “การประเมินสมรรถนะของหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์ ด้วย Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) III”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 205–215, ก.ย. 2018.