[1]
ชยางศุ ช., “การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและลักษณะของโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 225–234, ก.ย. 2018.