[1]
ศรีสุวพันธ์ อ., “ผลของน้ำขิงกับระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 243–250, ก.ย. 2018.