[1]
นันทธีโร อ., “อาการนำมาพบแพทย์ของผู้มาตรวจมะเร็งเต้านม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 251–262, ก.ย. 2018.