[1]
โรจน์ลัคนาวงศ์ ว., “ความไวและความจำเพาะของการตรวจวินิจฉัยภาวะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก > HSIL ด้วยการตัดชิ้นเนื้อภายใต้กล้อง colposcope”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 278–286, ก.ย. 2018.