[1]
สายยศ ศ., “ความชุกของภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 2, น. 119–128, ก.ย. 2018.