[1]
สุคนธ์ ธ., “การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยคลื่นช็อคชนิดเรเดียนกับการนวดแบบกดลึกในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของทราพีเซียสส่วนบน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 2, น. 129–144, ก.ย. 2018.