[1]
จินดาเวช น., “ความซุกและผลลัพธ์ของภาวะความดันในซ่องท้องสูงในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 139–148, ก.ย. 2018.