[1]
เอี่ยมธนะสินชัย ส., “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยอายุรกรรม ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 159–168, ก.ย. 2018.