[1]
กาญจนรังสิชัย เ., “กรณีศึกษา : ฟ้องศาลได้ไหม ถ้าไม่ได้เลื่อนเงินเดือน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 175–181, ก.ย. 2018.