[1]
จีงเจริญนรสุข ว., “ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคลินิกในฝัน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 183–196, ก.ย. 2018.