[1]
รัตนวรรณ ด., “การศึกษาภาวะการสำลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 163–172, ก.ย. 2018.