[1]
ทัดศรี ว., “การใช้การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยจิตเภทซับช้อน หอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 173–184, ก.ย. 2018.