[1]
ศิริไสย พ., “ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก โดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 33–40, ก.ย. 2018.