[1]
มิตรปราสาท อ., “ความถูกต้องของการวินิจฉัยทางคลินิก เทียบกับผลการ ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสเดงกี ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2550-2551”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 41–52, ก.ย. 2018.