[1]
ปริวัฒนศักดิ์ จ., “ผลการตัดม้ามร่วมกับผ่าตัดไส้ติ่งในเด็กโรคธาลัสซีเมีย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 53–60, ก.ย. 2018.