[1]
เทียนแก้ว ส. และ ทุนดี ฉ., “ผลของโปรแกรมการปรับวิถีการดำเนินชีวิต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบไปกลับและมิตรภาพบำบัด ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 83–94, ก.ย. 2018.