[1]
จรูญวัฒนเลาหะ ส., “การประเมินและแปรผลลักษณะทางอัลตราซาวน์ ของก้อนที่เต้านม โดยใช้Ultrasonographic BI-RADS เปรียบเทียบกับผลพยาธิวิทยา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 163–171, ก.ย. 2018.