[1]
อึงพินิจพงศ์ ว., “การให้ยา ondansetron เพื่อป้องกันอาการคันจากการให้ยา morphine เข้าซ่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 181–188, ก.ย. 2018.