[1]
โพธิโยธิน พ., “Outcome of Severs Head Injury Care Map in Surin Hospital”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 198–198, ก.ย. 2018.