[1]
เดชาศิลปชัยกุล ศ., “การตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 253–260, ก.ย. 2018.