[1]
นรเศรษฐ์สิงห์ ม., “ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของการเสียชีวิตของทารก ที่มีภาวะสูดสำลักขี้เทาเข้าปอด ในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 279–290, ก.ย. 2018.