[1]
กาญจนการุณ ท., “อุบัติการณ์ของภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 357–362, ก.ย. 2018.