[1]
วิจิตรานุวัตร ช., “ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 13–24, ต.ค. 2018.