[1]
เนื้อนุ่ม ว., “การศึกษาระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งแตก ในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 69–75, ต.ค. 2018.