[1]
พนมเสริฐ ช., “ผลการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วย โรคจิตเภท ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 107–117, ต.ค. 2018.