[1]
เหล่าพูลสุข ว., “รายงานผู้ป่วย : การรักษาภาวะตามัวฉับพลันในเด็ก ของโรงพยาบาลนางรอง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 131–139, ต.ค. 2018.