[1]
วรรณโพธิ์กลาง อ., “การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ ผู้ป่วยซึ่งใช้ยาต้านไวรัส แบบ HAART ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 153–163, ต.ค. 2018.