[1]
วังโน ว., “การใช้การแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยที่มารับการรักษา ที่แผนกอายุรกรรมในจังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 20, ฉบับที่ 3, น. 75–84, มี.ค. 2019.