[1]
ปิยกุลมาลา เ., “ผลการเปรียบเทียบการใช้แกนอ้างอิงในโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้นและแกนยาวตัดกระดูกต้นขาส่วนปลาย ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 20, ฉบับที่ 3, น. 1–10, มี.ค. 2019.