[1]
แสงกล้า ผ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 1, น. (4), ต.ค. 2018.