[1]
เลิศวีระวัฒน์ ส., “ประสิทธิภาพการรักษา Patent Ductus Arteriosus ในทารกคลอดครบกำหนด ด้วยยา Indomethacin โดยบริหารยาทางปาก”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 23–31, ต.ค. 2018.