[1]
จงเจษฎ์ น., “การศึกษาผู้ป่วยเด็กไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 43–55, ต.ค. 2018.