[1]
โพธิ์งาม เ., “การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวาน ที่มีแผลที่เท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 57–68, ต.ค. 2018.