[1]
แสงกล้า ผ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 3, น. (4), ต.ค. 2018.