[1]
เดชาศิลปชัยกุล ศ., “การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 35–44, ต.ค. 2018.