[1]
ตันรัตนานนท์ ด., “ผลลัพธ์ทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงของระบบการทำงานของไตที่ลดลงในผู้ป่วยไตเรื้อรังในคลินิกโรคไต”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 55–64, ต.ค. 2018.