[1]
โพธิโยธิน พ., “ผลการใช้ Care Map ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 99–114, ต.ค. 2018.