[1]
สุขผ่องศรี ธ., “โรคมะเร็งขององคชาต ผลการรักษาผู้ป่วยที่ไม่พบก้อนโตของต่อมน้ำเหลืองขาหนีบและการนำไปใช้ในการวางแผนการรักษาในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 617–626, ต.ค. 2018.