[1]
สื่อยรรยงศิริ ภ., “ปัจจัยทางด้านฮืโมโกลบินผิดปกติ ชนิดอี ที่มีผลต่อการวัดระดับน้ำตาลสะสมในผู้ป่วยเบาหวาน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 637–643, ต.ค. 2018.