[1]
สินิทธิ์วรากุล พ., “การลอกต้อเนื้อโดยใช้สารมัยโตมัยซิน ซื ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 651–656, ต.ค. 2018.