[1]
คงสวัสดิ์ ว., “การให้ dopamine ในผู้ป่วย Leptospirosis พื่อการรักษาไตวายเฉียบพลัน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 667–675, ต.ค. 2018.