[1]
รักราชการ ช., “การผ่าตัด Maze Procedure ในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation : รายงานผู้ป่วย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 703–710, ต.ค. 2018.