[1]
หาญชาญชัยกุล ก., “การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 711–720, ต.ค. 2018.