[1]
พิพัฒน์พงศานนท์ พ., “ผลการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุข เขต 13 โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 721–728, ต.ค. 2018.